Zoals je op Google kunt lezen is hier “geen” oplossing voor en moet je de TCM vervangen, wij zijn er in geslaagd om deze fout code op te lossen als EERSTE in de wereld.

Fout code beeld:
fout code kan niet gewist worden.

Fout Code:
P178F – drukregelaar magneetklep vervuild
P178F00
9767  – Pressure Regulation Valve

LET WEL de transmissie moet gereviseerd zijn dus het heeft absoluut “geen” nut om deze fout code te repareren als de olie vervuild is en een sterk versleten transmissie, want dat is de rede in de eerste plaats waarom je deze fout code hebt.

Prijs exclusief BTW 175,- euro

 

English:

Audi CVT transmission TCM Repair error code P178F

As you can read on google there is “no” solution for this and you need to replace the TCM, we managed to fix this error code and we are the FIRST in the world.

Error:
error code cannot be cleared.

Error Code:
P178F – Pressure regulator solenoid valve dirty
P178F00
9767 – Pressure Regulation Valve

PLEASE NOTE that the transmission must be overhauled so there is absolutely “no” use in fixing this error code if the oil is contaminated and a badly worn transmission, because that is why you have this error code in the first place.

Price excluding VAT 175, – euro